"שויתי" קטן, דף מודפס. להדבקה בסידור. מעשה ידי "צייר המנורות" ר' משה בן יצחק מזרחי (שאה) תושב עיה"ק ירושלים ת"ו.

$10.00

"שויתי" קטן, דף מודפס. להדבקה בסידור. מעשה ידי משה בן יצחק מזרחי (שאה) תושב עיה"ק ירושלים ת"ו. ירושלים תרס"ד [שנת ירושלם הבנויה לפ"ק] [1904 למנינם]. מצב טוב. נתון במסגרת לשמירה ולא דבוק בה. בלאי וקרעים בשוליים ללא חוסר בטקסט.

במרכזו מנורת "למנצח" גדולה, מימין מנורת "שיר למעלות אשא עיני…" ומשמאל מנורת "אנא בכח". המתחילות בפסוקי ברכת הכהנים. מגוון פסוקי ברכה וצירופי אותיות, לפרנסה והצלחה, להגנה ולשמירה. בצידי הדף מלמטה נדפסה תפילת "בריך שמיה" הנאמרת לפני קריאת התורה, בזמן הוצאת ספר התורה. בשתי המסגרות (ומקורה בזוהר הקדוש). כמו כן מצויירים כלי בית המקדש כגון פך השמן (להמנורה) והכבש המזבח. ועוד.

האמן משה בן יצחק מזרחי (שאה) נולד לפני 1870 בטהרן, עלה לא"י ב-1890 בערך והסב את שמו למזרחי. התגורר בירושלים והיה סופר סת"ם, לפרנסתו פתח חנות למסגרות ולמראות בשוק הבשמים בעיר העתיקה. נפטר בשנות ה-30. היה ידוע בירושלים כ"צייר המנורות" (שיויתי). (ראה: אמנות ואומנות בארץ-ישראל במאה הי"ט, מוזיאון ישראל, ירושלים 1979, עמ' 118-124).